Brukervilkår Natre Ekspress

Generelt

Natre Ekspress er et verktøy for forhandlere av Natre produkter, hvor forhandler selv kan få oversikt over alle tilbud og ordrer, samt opprette egne tilbud til sine kunder. Som godkjent forhandler av Natre produkter har man tilgang til å benytte Natre Ekspress.

To ulike brukernivåer

Det er to ulike brukernivå ved bruk av Natre Ekspress, superbruker og standard bruker. En forhandler kan ha flere superbrukere, hvis dette er ønskelig.

Bruker:

En bruker på Natre Ekspress har tilgang til å se alle bedriftens tilbud og ordrer, uavhengig av om tilbud/ordre er opprettet av selgere på Natre, eller om de er opprettet av en person hos forhandler. Videre kan brukeren opprette nye tilbud, og sette tilbud i bestilling på vegne av forhandleren.

Superbruker:

Denne brukeren har de samme rettigheter som en standard bruker, men har i tillegg rettighet til og ansvar for å vedlikeholde brukere for egen virksomhet. Det vil i praksis si at en superbruker kan opprette tilgang for nye brukere, og fjerne tilgang for brukere som ikke lenger skal ha tilgang til Natre Ekspress på vegne av bedriften. Dette kan eksempelvis være personer som slutter i bedriften, eller flytter til en annen avdeling

Bestilling

Ved å benytte Natre Ekspress har forhandler selv ansvar for de bestillinger som blir gjort. Dette gjelder blant annet antall, mål for produkter, og variantvalg som blir gjort i forhold til konfigurasjon av produktene. Det er viktig å kontrollere at ordrebekreftelse ved bestilling er i samsvar med ønsket oppsett for bestillingen. Ved bestilling vil selger hos Natre gjennomgå ordren for å sikre at produkter som er lagt inn lar seg produsere, og videre at bestillingen er innenfor de kredittgrenser som gjelder for den enkelte forhandler. Ordrer vil fremkomme med status ”Til godkjenning” i Natre Ekspress frem til de er godkjent av Natre, hvor de så vil endre status til ”Behandles”. Ordrer er ikke akseptert av Natre så lenge de har status ”Til godkjenning”.

Opplæring

Natre tilbyr opplæring i bruk av Natre Ekspress dersom dette er ønskelig. Ta kontakt med Natre for å avtale dette nærmere.

Vi henviser for øvrig til informasjon om produktgaranti på vår nettside.

Tilbake til hovedsiden

Dine kontakter i Natre

Natre Kundeservice
kundeservice@natre.no
61188010 tast 2

Powered by Octaos Webshop